Ad Addict Podcast

SAS EP.32 | ส่องเทรนด์ผู้บริโภคในปี 2020 - Stat and Start

May 3, 2020

ชวนคุยเกี่ยวกับ 5 เทรนด์ผู้บริโภคจาก Marketeer ซึ่งจะยิ่งทวีความน่าสนใจขึ้นเป็นอย่างมากจากสถานการณ์ COVID ซึ่งมีส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคต มาลองฟังกันดูครับ #statandstart

Podcast โดย แท๊ป ดวิษ ประภายนต์

Podbean App

Play this podcast on Podbean App