Ad Addict Podcast

SAS EP.16 | “หนี้สิน” ของคนไทยสูงขึ้นจนน่าตกใจ | Stat and Start

January 12, 2020

สถิติระบุความน่ากังวลในเรื่องหนี้สินของคนไทย และยังมีแนวโน้มชี้ว่า คนไทยมีหนี้เร็วขึ้น นานขึ้น และมากขึ้นอีกด้วย พร้อมชวนคุยแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินที่น่าสนใจ#Statandstart

Podcast โดย แท๊ป ดวิษ ประภายนต์

Podbean App

Play this podcast on Podbean App