Ad Addict Podcast

SAS EP.03 I สถิติเรื่อง 5g และรูปแบบชีวิตในอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะเกิดขึ้น

October 14, 2019

จากข้อมูลของ bltbangkok.com ระบุว่าภายในปี 2567 เครือข่าย 5G จะครอบคลุมได้ประชากรโลกกว่า 65%


ชวนคุยเรื่องของนวัตกรรมเครือข่าย 5G ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ที่ได้จากการไปดูงาน Innovate Asia-Pacific Day ที่เมือง Chengdu ประเทศจีน ซึ่งระบุหลากหลายนวัตกรรมที่น่าสนใจและจะอีกหนึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมิติต่างๆของทุกสังคม รวมถึง 10 สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากเครือข่าย 5G เข้าถึง… ภาพการใช้ชีวิตในอนาคตอันใกล้จะเป็นอย่างไร ลองฟังดูกันดูครับ #Statandstart

Podcast โดย แท๊ป ดวิษ ประภายนต์

Podbean App

Play this podcast on Podbean App