Ad Addict Podcast

LVP EP.26 | ความสุขแบบเล็กๆ กับการตั้งเป้าหมายที่เอื้อมถึง - The Level Up Podcast

March 26, 2020

ทุกวันนี้เราใช้ชีิวิตบนเป้าหมาย สำเร็จบ้างล้มเหลวบ้าง ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการตั้งเป้าหมาย Podcast นี้เกิดจากการที่ผมกับเพื่อนได้ถกเรื่องนี้กัน ถึงการตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มให้มีความสุขมากขึ้น หวังว่า Podcast ที่อัดท่ามกลางธรรมชาตินี้ จะช่วยให้คุณผู้ฟังนั้น Level Up ไปพร้อมกับพวกเราครับ  

Podcast โดย เก่ง สิรภพ เอี่ยมรุ่งโรจน์ และ ทีมงาน The Level Up

Podbean App

Play this podcast on Podbean App