Ad Addict Podcast

LVP EP.03 I การตลาดยุคใหม่ต้องเข้าใจคนทั้ง 5 Gen Feat. การตลาดวันละตอน

October 17, 2019

ผลรายงานจาก TCDC ที่ทำให้คุณเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละช่วง วันนี้มาย่อยให้เข้าใจง่ายๆ สำหรับคนที่ขี้เกียจอ่าน พร้อมมุมองในแต่ละ Gen ที่เอาไปปรับใช้ได้ในการทำงาน

Podcast โดย เก่ง สิรภพ เอี่ยมรุ่งโรจน์ และ ทีมงาน The Level Up

Podbean App

Play this podcast on Podbean App