Ad Addict Podcast

LVP EP.02 I โอกาสสำคัญที่มาพร้อมกับ Disruption ของวงการการศึกษา Feat. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

October 10, 2019

การเรียนออนไลน์จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาอย่างไรบ้าง โรงเรียนและมหาวิทยาลัยยังจำเป็นอยู่หรือไม่ และ สาขาวิชาอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มาฟังมุมมองจากนักการตลาดต่อวงการการศึกษา กับ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อย่าลืมมาอัพเกรดมุมมองและโอกาสใหม่ๆ ทุกเช้าวันพฤหัสบดีแล้วพบกันครับ

Podcast โดย เก่ง สิรภพ เอี่ยมรุ่งโรจน์ และ ทีมงาน The Level Up

Podbean App

Play this podcast on Podbean App