Ad Addict Podcast

LVP EP.41 | ผู้ขายใน Marketplace ไทยจะอยู่รอดได้ต้องรู้อะไร? - The Level Up Podcast

July 8, 2020

ฟังเรื่องกันต่อกับ พี่ไว Priceza โดย episode นี้จะเกี่ยวข้องกับ Consumer experience และ Shopper Experience ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ หรือผู้ขายก็ควรที่ต้องรู้ไว้ รวมถึงการเข้ามาของสินค้าจีน เราควรรับมืออย่างไร ไปติดตามฟังกันได้เลย

 

Podcast โดย เก่ง สิรภพ เอี่ยมรุ่งโรจน์, ทศ ทศพล เหลืองศุภภรณ์, โค้ก เสฏฐวุฒิ พิทักษาไพศาล

Podbean App

Play this podcast on Podbean App