Ad Addict Podcast

2BT EP.43 | One Day With Data Analyst - หมีเรื่องมาเล่า

July 19, 2020

ชวนฟังหมีต่อและหมีป๋อม เล่าเรื่องว่าในแต่ละวัน Data Analyst ทำอะไร และวางแผนการเรียนรู้ยังไงบ้าง

Podbean App

Play this podcast on Podbean App