Ad Addict Podcast
SAS EP.35 | 6 แนวทางการตลาดกับแบรนด์ ROLEX - Stat and Start

SAS EP.35 | 6 แนวทางการตลาดกับแบรนด์ ROLEX - Stat and Start

May 24, 2020

ROLEX หนึ่งในแบรนด์นาฬิกาที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกทำให้เป็นที่หมายปองของคนไทยมากมาย วันนี้มีมุมมองการตลาดที่น่าสนใจและสามารถปรับใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ มาลองฟังกันดูครับ #statandstart

Podcast โดย แท๊ป ดวิษ ประภายนต์

SAS EP.02 I สถิติเกี่ยวกับ LINE STICKER

SAS EP.02 I สถิติเกี่ยวกับ LINE STICKER

October 7, 2019

คนไทยซื้อสติ๊กเกอร์สูงติดอันดับโลก และมีจำนวนสติกเกอร์สะสมโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้ 1 คนสูงถึง 65 ชุด (LINE Thailand)

ชวนคุยกับหนึ่งสิ่งที่อยู่ข้างตัวเราในทุกเวลาอย่าง LINE Sticker ว่าวันนี้ยังมีอิทธิพลกับผู้บริโภคหรือไม่ และมีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไร รวมถึงหนึ่งอาชีพใหม่อย่าง LINE Creator ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี… ไปจนถึงการทำ Character Marketing อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทุกคนควรรู้ครับ #Statandstart

Podcast โดย แท๊ป ดวิษ ประภายนต์

Podbean App

Play this podcast on Podbean App